keskiviikko 9. marraskuuta 2016

Opetus- ja ohjausosaaminen


Opinto jakso koostui 10 pienemmästä osa-alueesta jotka liittyvät merkittävästi toisiinsa. Kuvassa rikosrekisteri ote. Alla on linkkeinä kurssin osa-alueet.

– Tiedät opetuksen ja ohjauksen suunnittelua ohjaavat asiakirjat
– Ymmärrät ja hyödynnät suunnittelua ohjaavia oppimisen teorioita ja oppimiskäsityksiä
– Ymmärrät oppimisprosessin merkityksen opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa
– Toteutat opetusta pedagogisesti perustellen
– Ymmärrät arvioinnin tehtävät ja tavoitteet
– Ymmärrät kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden vaikutuksen koulutukseen ja opettajan työhön
– Reflektoit omaa osaamistasi hyödyntämällä opetukseen, ohjaukseen ja oppimiseen liittyviä teorioita ja alan tutkimustuloksia
– Tiedät opettajan toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet
– Toimit ammatillisen koulutuksen/korkeakoulun arvojen sekä oman alasi että opettajan eettisten periaatteiden mukaisesti
– Ymmärrät lainsäädännön velvoittavuuden opettajan työssä
– Tiedät opettajan toimintaa velvoittavan lainsäädännön ammatillisessa koulutuksessa/korkeakoulussa
– Toimit ammatillisessa koulutuksessa/korkeakoulussa lakien, asetusten ja ohjeiden mukaan


1.  Suunnitteluosaaminen
2.  Toteutusosaaminen
3.  Arviointi- ja palaute-osaaminen
4.  Erityispedagoginen osaaminen
5.  Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaaminen
6.  Verkosto-osaaminen
7.  Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
8.  Ammatillinen kohtaaminen
9.  Arvo-osaaminen
10. Lait, asetukset ja ohjeetEi kommentteja:

Lähetä kommentti