torstai 1. joulukuuta 2016

Yrittäjyys opinnot


1. Yrittäjän ammattitutkinto
2. Liiketakoude AMK
3. Liiketalouden YAMK


Sisäinen yrittäjyys

Sisäinen yrittäjyys tarkoittaa, että palkkatyötä tekevä ihminen suhtautuu työhönsä yhtä sitoutuneesti, innostuneesti ja aloitteellisesti kuin jos työpaikkana olisi hänen itse omistamansa yritys.

Sisäisen yrittäjyys lisää työntekijöiden aloitteellisuutta ja omatoimisuutta. Sisäinen yrittäjyys luo työpaikalle muutosvoimaa, joka parantaa henkilöstön palveluhenkisyyttä, lisää tehokkuutta ja tuottavuutta.

Ulkoinen yrittäjyys

Yleensä yrittäjyydellä tarkoitetaan nimenomaan ulkoista yrittäjyyttä. Edellä esitetty yrittäjyyden määrittelykin tarkoittaa ulkoista yrittäjää eli henkilöä, joka omistaa itse yrityksensä ja kantaa siitä myös taloudellisen vastuun. Ulkoisia yrityksiä ovat siis maatalousyrittäjät, elinkeinonharjoittajat (esim. kouluttaja, lääkäri), sekä luonnollisesti kauppiaat, autokorjaamon omistajat, tehtaan omistajat jne. Ulkoisen yrittäjyyden nykyaikaisia ilmenemismuotoja eli trendejä tarkastellaan myöhemmin.

Yrittäjyys kasvatus

Yrittäjyys kasvatus on tärkeää liittää opiskelijalle jokaiselle asteelle.
Tukee opiskelijaa omassa elämässään, sekä kannustaa yrittäjä mäiseen toimintaan.• Miten tuet oppijan sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä?

Upottamalla yrittäjyys ajattelua opetettaviin aiheesiin ja saada opiskelija ymmärtämään yrittäjyyden hyödyt. Pääosin puhutaan riskeistä. Jokainen on joka tapauksessa pakotettu elämään sisäisenä yrittäjänä jos haluaa elämässään muutakin kuin asua pahvi laatikossa ja saada sosiaalitukia.

• Miten ohjaat oppijaa urapolun suunnittelussa?

Kertomalla menestykkäistä yrittäjistä jotka ovat aloittaneet toimintansa autotallista ja kertoa että hänkin pystyy jos uskoo itseensä sekä opastamalla henkilöä häntä kiinnostavaan aihealueeseen.

Hyvänä yleisivistävänä koulutuksena olen suositellut useille yrittäjän ammattitukintoa tämä avaa mukavasti silmiä ja antaa eväitä elämään vaikkei yrittäjäksi ryhtyisikään.

Itselleni paras juttu mikä jäi mileen oli kun opettaja sanoi muistakaa minä koulutan teistä yrittäjiä mutta jokainen joutuu nähdä vaihaa jotta pääsee Onnistujaksi niitä täältä ei suoraan valmistu.

• Miten ohjaat oppijaa näkemään yrittäjyyden yhtenä työllistymisen mahdollisuutena?

Antamalla elävän elämän esimerkkejä eri yrittäjistä jotka ovat päätyneet siihen lopputulokseen että haluavat tehdä itselleen työtä.

Ajatuksena sama maksaa toiselle vuokraa tai maksaa lainaa jotta asunto tulisi omaksi.
idea on sama palkollisessa ja yrittäjässä riskinsä on molemmissa.

yhtenä mukavana esimerkkinä olen sanonut maailmaan synnytään vasten tahtoaan ja kuollaan vasten tahtoaan, niin tehkää matkasta teille mielekästä.

nykypäivänä yrittäjyyttä on monenlaista kasvana tredinä on pakko yrittäjyys tietyillä aloilla mutta se ei missään nimessä ole huono asia. Vaan se mahdollistaa upeisiin juttuihin.

maanantai 28. marraskuuta 2016

Valaistuminen opettaja opintojen aikana

Tässä opintojen lopuksi minulle tuli valaiseva kokemus.

Ymmärsin miksi koulutusjärjestelmä on rungoltaan kehityskelpoinen mutta toteutus on surkea.

Tässä onkin oivallinen väitöskirjan aihe jossa voin todistaa että järjestelmä on hyvinkin puutteellinen.

Lyhyesti koulussa yritetään mitata oppimista se että joku tekee lopputyön kehittämättä tosiasiallisesti mitään uutta vaan kirjoittaa toisten tekstiä ja tekee näin lopputyönsä 99,9% opinäytetöistä ei mittaa henkilön älykkyyttä vaan sitä osaako lukea ja kirjoittaa eli referoita toisten ajatuksia. toisaalta oikeat tutkimukset tehdään tohtori koulutuksen jälkeen. Kun osataan tehdä tutkimus oikein.

Itse olen ollut aina erimieltä ja kyseenalaistanut kaiken ja huomannutkin että ei ole totuutta eikä oikeaa on vain erilaisten ihmisten tulkintoja.


Opettajalla onkin suurin ongelma siinä ymmärtääkö se itsekkään opetettavaansa asiaa. kuka vaan voi tehdä jokun esityksen ja siihen liittyviä tehtäviä ja vetää koulutusta ymmärtämättä itsekkään asiasta yhtään mitään.

Tässä onkin suurin haaste kun tutustuin kouluihin huomasin että opettajat ovat pääosin kouluttajien tasolla osaavat kouluttaa mutta eivät opettaa.

Missä on kouluttajan ja opettajan ero kun tämä oli minun suurin kysymykseni koulutuksen aikana.

Vastaus on ei eroa ja todella iso ero. Molemmat ovat yhtäoikein kuin väärinkin.

jos pedagogisesti voidaan jakaa 3 luokaan.

Kouluttaja / aloitteleva opettaja

Opettaja / harjaatunut opettaja

Professori (yliopettaja) / opettaja joka pystyy kehittämään uutta ja ymmärtää kokonaisuuden jostakin osa-alueesta.

peruskoulu ja 1.asteen näen puhtaasti kouluttaja tason opetuksina.

Opettajan tasoisena 2. asteen

Professorin viimeisen 3.asteen


peruskoulu on mielestäni 0 aste.

Ammatillinen peruskoulutus 1. aste

Korkeakoulu 2. aste

Tieteellinen jatkokoulutus 3.aste

Toinen hyvinkin oleva vaihtoehto että kaikki kouluttajat ovatkin opettajia koska taso on sama.

ja erot alkavat yliopettajilla ja professoreilla.

Tärkeintä on kuitenkin se että ymmärtää kokonaisuuden pintapuolisesti ja pystyy palastelemaan sen osiin.

Toisaalta tasot olisivat selkeempiä

Kouluttaja
Opettaja
Professori


Yhtenä merkittävänä asiana on opettajan pedagogisten opintojen merkitys. Nyt ymmärrän miksi ohjaava professori sanoi minulle että olisi hyvä käydä ne suorittamassa ennen väitöskirjan tekoa.

Tietysti pitää ajatella tutkijan pedagogisesti, että sitten tutkimus pitää pystyä kertomaan ja opettamaan muille ettei käy niinkuin Albertin kanssa että juuri kukaan ei ymmärrä tutkimusta ja pysty sitä viemään eteenpäin.

Voisiko ajatella että opettaja on tutkiva kouluttaja joka katsoo asioita myös tieteellisestä näkökulmasta.


Koulutusjärjestelmä uudistaminen

Tutkiessäni ammatillisia tutkintoja tulin siihen tulokseen että kaikista helpointa ja järkevinta olisi uudistaa:

ammatilliset tutkinnot 180 osp + 120osp

Käytännössä tämä prosessi kestäisi 5 vuotta ja sen tarkitus olisi olla oppimisprosessi.

Henkilö suorittaisi alemman ammattitutkinnon (perustutkinto 180osp) jonka jälkeen suuntautuisi
Ylempi ammattitutkinto (erikoisammattitutkinto 120osp)

ammattkorkeakoulutukinnot 180op+ 60op+ 60op

Ammattikorkekouluissa on hyvin vaihteleva väli joka tulisi yhden mukaistaa.

Ensin suoritettaisiin alempi korkeakoulututkinto 180op sisältää opinnot 150op ja 30op työharjoittelun. Tässä vaiheessa laaditaan ensimmäinen opinnäytetyö.

Valmistumisen jälkeen henkilö aloittaa suorittamaan valinnaisia opintoja 60op edestä. Ideana on koska 3 vuotta pitää olla välissä alemman jälkeen olisi todella järkevää jaksottaa vuodet 20op vauhtiin jolloin opiskelu prosessi ei pysähtyisi vaan olisi suora jatkumo.

Kun henkilö on suorittanut 60op opintoja alkaa hän suorittamaan 30op pakollisia opintoja ylempään tutkintoon ja lopuksi 30op opinnäytetyön.

Tämä presessi kestäisi 5 vuotta ja viimeiset 3 vuotta opiskelija tekee työtään ja opiskelee ohessa kuten ammatillisessa tämä on päätarkoitus.

Ammatilliset tutkinnot olisivat 2 eriluokassa

Ammatillinen koulututkinto 300 osp

Ammatillinen korkeakoulutukinto 300op

Tällä tavalla saataisiin myösvarmistettua kypsyys ja pitkä aikainen opiskelu työnohessa.

Lopuksi olisi ammatillinen tieteellinen tutkinto 300op

joka rakentuisi 60op täydentävästä opiskelusta ( esimerkiksi opettaja opinnot)

ja jatkuisi 240op mittaisena väitöskirjan tekemisenä tässä olisi kuitenkin suuri painotus myös käytännöllisyyteen että tosiasiallisesti se olisi oikeasti työelämälle suunnattu tutkimustyö.

mikali tämän kävisi yhtenä kokonaisuutena kestäisi se 15 vuotta (900 pistettä)

mutta suurimmalle osalle se voisi kestää 30 vuotta jolloin välillä on mahdollista levätäkkin. tarkituksena olisi tuottaa osaavaa ja älykästä työvoimaa.

Tällä hetkellä Maisterin tason tutkinto vastaa entiajan ammattitutkintoa koska se on melkein jokaisella, elikkä tällä hetkellä jotta erottuu selkeästi muista hakijoista pitää suorittaa tohtorin tutkinto.

Vaikka on hienoa että kaikki voivat ilmaiseksi suorittaa kouluja pitää muistaa mitä enemmän niitä on sen kovempi inflaatio on koulutuksella. Tällä hetkellä lakimiehen ja lääkärit tutkinnot ovat pitäneet arvonsa. Muiden maistereiden osalta no niitä vaan nyt on melkein jokaisella.

Tällä kolmeen luokkaan jaetulla eriteltäisiin työelämän todellinen tarve tällä hetkellä on paljon ammatteja joiden tutkinnot on väkisin muutettu korkekoulututkinnoiksi ilman mitään todellista tarvetta.

Ammatillinen ammattikoulu luokkana olisi erittäin riittävä perustason työhön.

Perustutkinto ja erikoisammattittkinto

Sitten töissä joissa oikeasti korostuu tieteellisen ja tutkimuksen tarve sijoitetaan korkeakoulutukinnoiksi. ( tällä hetkellä vaaditaan moneen työhön vaikka mitään oikeaa tarvetta tutkinnon tasolle ei oikeasti ole.

Korkeakoulututkinto ja ylempi-korkeakoulututkinto Tarkituksena on kehittää ja tutkija olla alan GURU.

Tieteellinen jatkotutkinto onkin sitten tarpeellinen kun tarkoituksena on kehittää ja tutkija niin että voi muuttaa maailmaa. ( eikä vaan hupi tohtoreita )

Itse ajattlen maailmaan niin että kaikkeen mitä ihminen tekee pitää löytya selkeä jatkuma tarkoitus ja suunta johonkin päämäärään.

Monissa henkilöissä näen kokoajan pomppimista alasta toiseen voin paljastaa pienen salaisuuden samaa paskaa eripaketissa. Pitää keskittyä siihen että saa ymmärrystä aikaiseksi eikä pelkästään hienoja diplomeita koristeeksi.

Pitää ymmärtää että suurin osaaloista on kytköksissä toisiinsa ja alojen rajapinnoilla voi huolettomasti liikkua.perjantai 11. marraskuuta 2016

Kasvatustiede

.Osallistuin kasvatustieteen kurssille. Vahvistin olemassa osaamistani kurssin aikana.

Kurssilla perehdyttiin:

Yleinen kasvatustiede
Kasvatuspsykologia
Ammattikasvatus
Aikuiskasvatustiede

Syvällisemmän perehtymiseen jaettiin opiskelijat ryhmiin.

Olin aikuiskaskatustieteen ryhmässä. Aikuiskasvatus on erittäin merkittävässä roolissa.
Omasta näkökulmastani kaikki 18 ikävuoden jälkeen tapahtuvaa kasvatusta on aikuiskasvatustieteen alla. Teoreettisesti kuitenkin 18-25 on määritelty aikuiskasvatuksen alku pisteeksi.

Ajatuksena heräsi miksi suomessa ei ole oppivelvollisuutta säädetty 18 ikävuoteen asti sekä että jokaisella pitää olla jokin ammatti täysiikäseksi tullessaan. Tällöin päästäisiin siihen pisteeseen että jokaisella on jonkinlainen ammatti ja sitä kautta mahdollisuustyöllistyä.

Itse näen asian niin että kaikki opiskelu 18 ikävuoden jälkeen tulisi tapahtua työnohessa elikkä joko 5 päivää viikossa ja 2 päivää työtä tai 2 päivää koulua ja 5 päivää työtä.

Opiskelun tarkoitus on tuottaa osaajia työelämään se onnistuu parhaiten kun yhdistetään opiskelu ja työntekeminen yhteen.

Oma näkökulmani johtuu siitä että olen yläasteella 15 vuotiaana joutunut menemään töihin jotta voin ostaa itselleni vaatteita ja ruokaa. Täten en ymmärrä järjestelmää jossa aikaa jää hyvitteluun ensin työ ja koulu sitten huvittelu jos aikaa jää.

Pidimme esityksen aikuiskasvatuksesta.

T1 esitys ja T1 kirjallinen

T2 oli suuri väittely koskien "SUURI VÄITTELY: Osaamisperusteinen vs. perinteinen opetus"

Ryhmämme puolusti perinteistä opetusta tosin heti suorilta käsin alettiin keskustelua viemään nuorisokoulutusta koskevaksi koska olisi erittäin vaikea väittää että aikuisille se ei olisi hyvä.
Mutta nuorille se olikin helppo perustella erilähteisiin vedoten että jos osaamista ei voi vielä olla niin eihän sitä voi sitten oikeen osoittaa ei tutkintoja eikä työkokemusta.T3 oli haastattelu jossa haastateltiin opettajana toimivaan henkilöä ja lisäksi tehtiin kirjallinen kysely usealle opettajalle.

Tästä saatiin muodostettua haastatteluiden perusteella näkemystä osaamisperusteisuuden hyödyntämiseen ja digipedagogisesta hyödyntämisestä.

Kaiken kaikkiaan kuten kaikissa tieteissä ei ole oikeaa tai väärää joka toinen tutkimus on puolesta ja toinen vastaan. Tämä onkin tieteen allalle hyvin yleistä.

Joitakin suunta viivoja saadaan mutta kaikki tieteellisyys on suhteellista.

Kasvatustiede itsessään on mielenkiintoinen tieteen ala.Muu osaaminen

Keräsin täydentävää osaamista Digitaalipedagogiikan valinnaisilla opinnoilla ja AC houstina


AC- Host (3op)

Olen toiminut syyskuu-joulukuu Kasvatustieteellisillä opinnoilla "Herbart" ryhmän hostina.
Olen neuvonut ja opettanut ohjelman käytöstä, sekä tehnyt tallenteita jotta muut ryhmäläiset saisivat osaamismerkkejä AC.

Olemme kokooontuneet viikoittain SU klo 20.00 Herbart istunto tilaan.

Olen kertonut lisäksi Osaamismerkkien hakamisesta ja suorittamisesta.
Lisäksi olen toiminut yleis hostina e-Hope1 opetuksissa "reservinä" tarvittaessa kutsuttavana.

AC ympäristö on moderni koulutusympäristö, jossa voidaan opiskella aikaan tai paikkaan katsomatta.
Lisäksi istunnoista voidaan tehdä tallenteita, jotta pois jääneet voivat seurata mitä viimeksi ollaan käsitelty.

Suurinpana haasteena useilla on laitteien toimivuus. Meidän kurssi alkoi lähipäivällä. Opastin AC käytöstä ryhmäläisiä sekä tarkistettiin että jokaisella "oma" läppäri toimii ennen meidän alkavia istuntoja. "herbart ryhmäläisillä ei ollut ongelmia ohjelman käytössä istunnoissa juurikin sen takia kun kävin heille fyysisesti läpi ohjelman käytön ja siihen tarvittavat varusteet lisäksi tehtasimme sen käytön paikan päällä. Ennen istuntojen pitämistä. Kaikista ärsyttävintä on se että ihmiset eivät viitsi etukäteen tarkistaa laitteidensa toimivuutta. Mutta meillä ei tälläistä ongelmaa ollut koska pidin hyvän perehdytyksen kun olimme kaikki fyysisesti lähipäivällä koossa.Some-expertti (3op)


Some-kehittäjä (5op)


keskiviikko 9. marraskuuta 2016

Opettajakoulutus (60op)


1. Orientaatio (5op)
2. Turvallisuus (2op)
3. Opetus- ja ohjaus (12op)
4. Kasvatustiede (10op)
5. Opetusharjoittelu (10op)
6. Digipedagogiikka (4op)
7. Muu osaaminen (6op)
8. Verkosto-osaaminen (6op)
9. Kehityssuunitema (5op)


Opetus- ja ohjausosaaminen


Opinto jakso koostui 10 pienemmästä osa-alueesta jotka liittyvät merkittävästi toisiinsa. Kuvassa rikosrekisteri ote. Alla on linkkeinä kurssin osa-alueet.

– Tiedät opetuksen ja ohjauksen suunnittelua ohjaavat asiakirjat
– Ymmärrät ja hyödynnät suunnittelua ohjaavia oppimisen teorioita ja oppimiskäsityksiä
– Ymmärrät oppimisprosessin merkityksen opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa
– Toteutat opetusta pedagogisesti perustellen
– Ymmärrät arvioinnin tehtävät ja tavoitteet
– Ymmärrät kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden vaikutuksen koulutukseen ja opettajan työhön
– Reflektoit omaa osaamistasi hyödyntämällä opetukseen, ohjaukseen ja oppimiseen liittyviä teorioita ja alan tutkimustuloksia
– Tiedät opettajan toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet
– Toimit ammatillisen koulutuksen/korkeakoulun arvojen sekä oman alasi että opettajan eettisten periaatteiden mukaisesti
– Ymmärrät lainsäädännön velvoittavuuden opettajan työssä
– Tiedät opettajan toimintaa velvoittavan lainsäädännön ammatillisessa koulutuksessa/korkeakoulussa
– Toimit ammatillisessa koulutuksessa/korkeakoulussa lakien, asetusten ja ohjeiden mukaan


1.  Suunnitteluosaaminen
2.  Toteutusosaaminen
3.  Arviointi- ja palaute-osaaminen
4.  Erityispedagoginen osaaminen
5.  Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaaminen
6.  Verkosto-osaaminen
7.  Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
8.  Ammatillinen kohtaaminen
9.  Arvo-osaaminen
10. Lait, asetukset ja ohjeettiistai 8. marraskuuta 2016

Turvallisuusala koulutuksen uudistaminen

Tälläisenä tulevaisuudessa näkisin mikäli ala halutaan ammatimaiseksi ja laadukkaaksi.

Turvallisuusalan perustutkinto (3v)
Turvallisuusalan erikoisammattitutkinto (2v)

Turvallisuusvalvoja peruskoulutus 80 tuntia:

(teoria) sis. (teoria+tulityö+järjestyksenvalvoja+vartija)

Turvallisuusvalvoja jatkokoulutus 80 tuntia:


Turvallisuusvalvoja voimankäyttö1 40 tuntia sis. (yleinen, kaasu, patukka 24h+ ensiapu1 16h)
Turvallisuusvalvoja voimankäyttö2 40 tuntia sis. (lisä voimankäyttö 24h + ensiapu2 16h)

Turvallisuusvalvoja erikoiskoulutus 24tuntia sis. (ampuma-ase24)

vuosittainen kertaus vk 8 tuntia/osio.Tämän jälkeen alkaa käytännön kokemuksen kerääminen alan työtehtävistä. (1kk)koulutus 11kk harjoittelu.

viimeistään 1 vuoden kokemuksen jälkeen kaikki aloittaisivat Turvallisuusalan perustutkinnon suorittamisen. Tämä prosessi kestäisi kokonaisuudessaan 3 vuotta. (miehistö tutkinto).


Jonka jälkeen alipäällystöön tai kouluttajiksi aikovat  aloittavat syventävät opinnot Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 2 vuotta. (alipäällystö tutkinto)


Päällystö koulutukseksi voidaan katsoa soveltuva (korkeakoulutukinto) voidaan lähettää opettaja koulutukseen.
Tällä menetelmällä saadaan erittäin osaavaa ja ammattitaitosta henkilöstöä työmaalle.
Lisäksi ammattitaitosia opettajia oppilaitoksiin, jotta voivat kouluttaa ammattitaitosta työvoimaa.

Tällöin voidaan varmistaa 5 vuoden koulutuksella ja työkokemuksella viranomaistehtävien osittainen siirtyminen yksityiselle ei vaaranna yleistä turvallisuutta.

Turvallisuusvalvojalla , ammatillinen perustutkinto + turvallisuusvalvoja kurssit.

Turvallisuusvalvoja, esimies , PT +EAT

Turvallisuusvalvoja kouluttaja PT+EAT+kouluttajakoulutus


Turvalisuusvalvoja  opettaja (toinen aste)

PT+EAT+ kouluttajakoulutus + AMK+opettajakoulutus


Opettajalla tulisi olla alan kokokemus ja koulutus yhteensä vähintään 10 vuotta.


Turvallisuusalan opettaja (kolmas aste)

PT+EAT+kouluttaja+AMK+opettaja+YAMK


Turvallisuusalan yliopettaja:

PT+EAT+kouluttaja+AMK+opettaja+YAMK+ DBA

sunnuntai 6. marraskuuta 2016

Opetusharjoittelu


Olen esittänyt opetuksesta 2 videota. Jossa opetan voimankäyttöä.

Videon alussa tervehdin opiskelijoita.

Sitten kerron päivän opeteltavan aihealueen.

Koulutus aloitetaan niin että kokonaistilanne simuloidaan ja näytetään kokonaisena toimintana.

- Henkilönkohtaaminen
- Hallittu maahan vienti.
- Raudoitus.
- Nosto kuljetus valmiuuteen.

tämän jälkeen saman suoritus näytetaan "maahanvienti"

Sitten maahan vienti liike palaoitellaan eri osiin ja läpikäydään vielä muutaman kerran mallina.

Jotta opiskelijat oppivat tosiallisesti pistetään oppilaat tekemään hallitusti maahanvientiä.

Tämän tyylisessä opetuksessa on tärkeää korostaa ennen varsinaisen suoritteiden aloittamista että voimankäyttö on toiseksi viimeinen keino, eli se tarkoittaa kun kaikki muut keinot on menneet pieleen on epäonnistuttu ennalta ehkäisyssä vaaran arvioinnissa ja sen mitoittamisessa. Tästä seuraava tilanne on hätävarjelu. Hätävarjetussa on enää kysymys henkiijäämisestä. Voimankäyttö tilanne muuttuu hätävarjeluksi siinä vaiheessa kun tilanne ei ole enää hallinnassa.

Jokainen voimankäyttötilanne on todella vaarallinen koska vasta puoli voi mielessään miettiä kuinka päihitän tuon henkilön.

Hyvä esimerkki on puukko kädessä oleva kohde tämä tilanne on erittäin uhkaava ja voidaan sanoa täysin hätävarjelupainotteinen.

Voimankäyttö tilanne on vielä hallittavissa oleva mutta hätävarjetu tilanne ei.

Opetan myös paljon teoreettista turvallisuutta joka on todella tärkeää sen avulla voidaan ennalta ehkäistä tilanteita.  Teoreettisessa opetuksessa voidaan tehtä erilaisia oppimisratkaisuja.

Lukemalla, kuuntelemalla katsomalla ja kokeilemalla erilaisten asioiden vaikutusta.
Tärkeintä opetuksessa on saada motivoitua opiskelijat oppimaan ja ymmärtämään oppimaansa. Jotkut haluavat vain kurssi todistuksen syystä tai toisesta. Toiset taas haluavat oppia jotain ja kehittää sitä.

Opetuksessani on ollut henkilöitä jotka ensin ovat halunneet vain todistuksen mutta ovat koulutuksen jälkeen motivoituneet ja tulleet lisäkoulutuksiin.

Hyvä opettaja jää vuosienkin jälkeen mieleen ja samalla ihminen muistaa siellä opetetut asiat.

Opetuksistani olen saanut kiitettävää palautetta. Itselläni on omanlainen tyyli opettaa asioita.
Välillä kerron hauskoja terinoita jotka jäävät mieleen ihmisille.

Vartijalle kun opetan LYTP 28 § sisältää 4 mom

Poistaminen
Kiinniotto
Turvallisuustarkastus
Voimakeinojen käyttö

Kerron yhden tarinen jossa nämä kaikki asiat tapahtuvat se on ollut erittäin tehokas opetustyyli.

Vanha spurgu tuli alueelle häntä pyydettiin poistumaan.
Vanha spurgu uhkasi tappaa syntyi kiinniotto peruste "laitoin uhkaus"
Vartija ilmoitti kiinniotosta ja kertoi tekevänsä tarkastuksen.
Vanha spurgu löi vartijaa rintaan.
Vartija otti kädestä kiinni ja vei maahan raudoitti ja tarkasti.

Tämä kun muutetaan mielikuvasi omaan päähän tämä tarina sitä voi kelata aina uudestaan ja uudestaan. Näin oppii meno tekniikan avulla.


Jos vain lukisi ilman mielikuvaa silloin muistaminen on vaikeampaa mutta siihen kun liitetään tapahtuma sarja se jää parmmin mieleen.

Ihmisen aivot ovat kuin video nauhuri pitää vain osata kelata oikeaan kohtaan niin muistaa erilaisia asioita.

Kun päästään ylemälle tasolle ihminen pystyy tekemään kuten tietokonekkin useampaa asiaa kerrallaan meidän sitä huomaamattaan. Tämä oli esimerkiksi Albertin suuri taito luota monikerroksiasia prosesseja jotka pyörivät yhtäikaisesti. Jolloin päästään tavallisten ihmisten silmissä lahjakkaiksi vaikka jokainen siihen pystyy. Osa oppii sen vahingossa osa mekaanisesti.

Itse olen aina miettinyt jo nuorena mitä sitä sitten iso haluaa olla. pienillä pojilla hyvin yleistä olla ritari erilaisissa muodoissa. Sitten kun ikää tulee niin ajatukseen tulee hienot autot ja bikini tytöt.

Tytöillä olla prinsessa tai malli ja sitten kun ikää tulee löytää kyvykäs ritari jolla on se hieno auto ja paljon rahaa.

Kun näin miettii molemmilla on sama loppu ajatus elämästään mutta elämä kuljettaa sitten johonkin.

jokaisella on yhtä paljon mahdollisuuksia toteuttaa unelmansa. kysymys onkin pitkästä prosessista jolla voidaan saavuttaa elmässään jotain.

Nykyään on mahdollista että tyttö haluaa olla ritari ja poika prinsessa kukin tyylillään.
Mutta perus idea on sama ihmisillä on se unelma mutta jossain vaiheessa he lakkaavat unelmoimasta ja uskomasta siihen että voivat se saavuttaa.

Tärkeintä mielestäni opettamisessa on se että tukee ihmisen unelmia ja auttaa häntä niihin pääsemisessä. Pedagogiikka on haasteellinen tieteen ala. siinä yhdistyy monen tieteen osa-alueet.
ja kuten kaikessa ei ole sitä oikeaa tai väärää on vain näkemuksiä. Jotain voidaan tieteellisesti todistaa mutta sitten se voidaan todistaa tieteellisesti vääräksi heti perään.

Lyhyesti opettaminen säädetään eri laki pykälissä ja asetuksissa, lisäksi on opetussuunitelmia, joista koulut tekevät ovat tarkentavat suunitelmat. Alueelliset tarpeet ja erikoisuudet huomioden.

Ei ole väärää opetustapaa on erilaisia vaihtoehtoja opettamiselle ja oppimiselle. Tärkeintä on saada opiskelijalle täysi hyöty opiskelusta jos hän sitä itse haluaa.

Suomessa oppivelvollisuus päättyy peruskouluun jonka jälkeen opiskelu on vapaaehtoista.
Terveillä miehillä on sitten vielä pakollinen sotilaspalvelus.

Täten peruskoulun jälkeinen opiskelu on vapaaehtoista ja opiskelijalle mieluista mikäli on päässyt sille linjalle minne on halunnutkin.

Tärkein asia minkä olen sanonut pakko ei ole täälä olla opiskelu on vapaaehtoista mutta jos kerran tulee opetukseen on minun luokassani minun säännöt jos ei kiinnosta voi lähteä pois.

1. Kunnioitetaan opettajaa ja opiskelijoita ja oppimis ja opetus rauha.
Molemmin puolinen kunnioitus on tärkeää hyvälle yhteistyölle.

Opiskelu saa ja pitää olla hauskaa ja mukavaa sekä innostavaa.
Tärkeintä että opetuksesta on hyötyä opiskelijalle omaan elämään ja työelämään.

Erityinen opetus

Olen opetuksissani kohdannut opiskelijoita, joilla on ollut erilaisia oppimisvaikeuksia ja esteitä.
Luki ja keskittymisvaikeus on ollut todella yleinen sekä väsymys ja kotiongelmat.

Olen Oppituntien jälkeen opiskelijat ovat jääneet henkilökohtaiseen ohjaukseen jossa esimerkiksi ovat kertoneet kotiongelmistaa ja olemme keskusteelleen kuinka voidaan heitä auttaa. Mieleen painuvin oli kun 2 opiskelijaa oppitutnnin jälkeen tuli kertomaan vaikka pidänkin kovaa kuria olen todella välittävä opettaja.

Kertoivat että olen saanut heitä motivoitua opimiseen. Kaikista palkitsevinta on ollut kuulla opiskelijoilta että toivoisivat että heidän isänsä olisi minun kaltaiseni välittäisi heidän oppimisestaan. Itselleni on ollut hyvin kasvattava kokemus koska olen kouluttanut pääosin aikuisia. Niin toisella asteella olevat opiskelijat tosissaan voisivat olla minun lapsiani iänsä puolesta. Mies opettajan tulee olla samalla nuorile isällinen rooli hahmo joka opettaa ja kasvattaa nuoria opiskelijoita.

Nuorten kasvatuksesta minulla entuudestaan on kokemusta kun toimin isosena leireillä jossa oli pieniä lapsia. Omia lapsia minulla ei ole eli sitä kautta kokemusta ei ole kertynyt.

Hyvän opettajan ja hyvän vanhemman molempia ominaisuuksia tarvitaan etenkin 2 asteen opetuksessa koska opettamisen lisäksi on myös kasvatusvastuu.

Naispuolisilla on hyvää kokemusta pedagogisesta ja kasvatuksesta joka on kertynyt omien lasten opettamisesta ja kasvattamisesta. Miehillekkin jolla on perhettä kertyy ensiluokkaista kokemusta lasten kasvattamisesta.

Minun kohdalla kasvatuskokemusta on kertynyt koirien kautta minulla on tällä hetkellä musta saksanpaimenkoira jota olen kasvattanut ja kouluttanut. Koiran kouluttaminen nimen omaan on erityistä pedegogiikkaa koska koira ei lue ei kirjoita. Joten sen kouluttamiseen tarvitaan erityisiä pedegogisia taitoja. Nykyinen työparini ( saksanpaimen koira) on samalla minulle kuin oma poika jonka kanssa touhuamme hyvinkin paljon. Mutta olen huomannut että koira on todella älykäs eläin se tarvitsee vain erityispedagogiikkaa oppiakseen ja tullakseen todella taitavaksi.

Sanoisin että erityin pedagogiikka pääsee siinä täysiin ikeksiinsa kun oppii kouluttamaan hyvin eläintä ymmärtää erilaisia opetus tapoja kuinka esimerkiksi rajottunut henkilö saadaan oppimiaan erilaisilla opetus tavoilla.

Kun ajatellaan ihmisen kasvukaarta ihminen on pienenä kuin simpanssi sitten kun häntä opetetaan hänelle syntyy tietoisuus ja puhekyky. Sitten opetus tapoja kasvatetaan monimuotoisiksi. mutta ihmisten ja eläinten pedagogiikka ei suuresti eroa toisistaan molemmat kehittyy omalla tasollaan eteenpäin ja kasvattavat tietoisuuttaa eläimen tietoisuus hieman eroaa mutta uskon kun teknologia hieman kehittyy pääsemme kommunikoimaan kuten ihmisten välillä. Koiran kouluttamisessa olen huomannut että koiran älykkyys ja tietoisuus kehityy todella huimasti vielä kun meille löytyisi yhteinen kieli ja puhe kyky voitaisiin päästä todella mittaviin tuloksiin.

Joskus mietin että onko ihmisen älykyys lahja vai kirous. Koska kun katson koiraa hän on aina niin onnellinen pienistäkin asioista eikä murehdi turhia. Koiran iloisuus on todella mahtavaa hän nautii olestaan meillä Bingo nauttii aivan samoista oikeuksista kuin muutkin perheen jäsenet kukaan ei ole toistaan ylempänä.

Oma elämän katsomukseni että kaikki luojan luodut elämän muodot ovat yhtä arvokkaita en aseta toista eläinkunnan lajia huonompaan asemaan. Vaikka voisi ajatellan että eläimet rajoittuneimipia niin en oikeestaan tiedä ne elävät täyttä elämää ja ovat onnellia pienistä asioista. Kun taas ihmiset murehtivat turhanpäivisistä asioista. Jokaisella maan eliöllä on tärkeä tehtävä ihmisen tulisi käyttää älykkyyttään heikoimpien suojelemisesksi.


.

Lähteet:

Aaltonen, K., Isacsson, A., Laukia, J. & Vanhanen-Nuutinen, L. (toim.) 2013. Practical skills, education and development. Vocational education and training in Finland. Helsinki: Haaga-Helia.

Helander, S. (toim.) 2009. Ammatillisen opettajan käsikirja. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/40325/HAMK_AmmatillisenOpettajanKasikirja.pdf?sequence=1

Helakorpi, S., Aarnio, H. & Majuri, M. 2010. Ammattipedagogiikkaa uuteen oppimiskulttuuriin. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Laukia, J. et al. 2015. Katu-uskottava ammatillinen koulutus. Uusia ratkaisuja oppimiseen. Helsinki: Haaga-Helia.


Turvallisuusosaaminen

Otat huomioon opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden.

Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä turvallisuuteen. Turvallisuus voi olla luonteeltaan psyykkistä, fyysistä, sosiaalista,  ja oikeudellista - tai kaikkia niitä yhtä aika. Omakohtaisen kokemuksen näkökulmasta turvallisuus voi olla subjektiivinen tai objektiivinen. Objektiivinen turvallisuus tarkoittaa uhkaamattomuutta tai keinoja uhkan torjumiseksi. Subjektiivinen turvallisuus taas on yksilön tai yhteisön kokemaa turvallisuutta.

Opean opetuksessa kokonaisturvallisuuden huomioon kaikilta osa-aluilta

Opetat ja ohjaat opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden huomioiden.


Opetan ja ohjeen niin että opiskelijoilla on turvallista opiskella.

Opettajan tulee ymmärtää varautumisen merkitys omassa työssään. Opettajalla tulee olla ennakoiva suunnitelma siitä, mitä opetuksessa tai oppilaitoksen toiminnassa voi tapahtua ja miten opettaja voi itse siihen varautua tai vähentää riskin todennäköisyyttä / seurauksen vakavuutta. Opettajan tulee omassa toiminnassaan noudattaa annettuja määräyksiä sekä lakeja. Näitä ovat esimerkiksi pelastuslaki, työturvallisuuslaki, ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö jne. Opettajan tulee ottaa huomioon myös opiskelijan näkökulma ja se, miten omalla puutteellisella/virheellisellä toiminnallaan voi aiheuttaa vakaviakin vaaratilanteita.


Tehtävä: Perehdy pelastuslakiin, Opetushallituksen materiaaliin ja (harjoittelu)oppilaitoksesi pelastussuunnitelmaan. Kiteytä oman toimintasi kannalta keskeiset, opiskelijoita ja muuta toimintaa koskevat lait ja toimintaohjeet.

Pelastussuunnitelman laatiminen perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/2011). Pelastussuunnitelma tulee laatia rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen arvioidaan olevan vakavat. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai alueen haltija.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus

vaarojen ja riskien tunnistamisesta ja ehkäisemisestä
rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
käyttäjille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
mahdollisista muista omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.


Tehtävä: Perehdy työturvallisuuslakiin. Kirjaa oman alasi opettamisen näkökulmasta keskeiset työturvallisuuteen liittyvät seikat.

Opetan turvallisuusalan opiskelijoita. Laki kokonaisuudessaan on turvallisuusalan ammattilaisille tärkeä.

Keskeisin pykälä on 27§ Väkivallan uhka, koska yleensä sen vuoksi vartija palkataan.

Tehtävä: Perehdy Opetushallituksen materiaaliin ja (harjoittelu)oppilaitoksesi suunnitelmiin. Kiteytä oman toimintasi kannalta keskeiset, opiskelijoita ja muuta toimintaa koskevat lait ja toimintaohjeet.

Opetussuunitelma, Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä,


Tehtävä: Perehdy (harjoittelu)oppilaitoksen turvallisuuskansioon. Kuvaa lyhyesti kansiossa olevat dokumentit.

Opetuksen järjestäjät ja koulut ovat velvollisia laatimaan useita turvallisuutta koskevia suunnitelmia. Keskeisimmät suunnitteluvelvoitteet tulevat pelastuslaista, työturvallisuuslaista ja koululainsäädännöstä. Eri lakien ja niissä edellytettyjen suunnitelmien tavoitteet ja niiden kattamat asiat poikkeavat toisistaan, mutta liittyvät usein kiinteästi toisiinsa ja kattavat osittain täysin samoja asioita.

Pelastussuunnitelma, Kriisisuunnitelma, Työsuojelun toimintaohjelmaTehtävä: Tarkastele opettajan toimintaa kriittisesti. Miten opettajan olisi pitänyt toimia?

3.1 Kiusaaminen

Kiusaamiseen tulee puuttua heti ja selvittää asia. Selvittämätön kiusaaminen johtaa itsemurhaan tai massa murhaan. Kiusaajat tulee erottaa koulusta välittömästi.

3.2 Sairaskohtaus

Opettajalla tulee olla voimassa EA1 kortti vähintään. Ennen fyysistä suoritusta tulee AINA!! kysyä onko esteitä, vammoja tai sairautta joka estää osallistumisen. Koulutuksen aikana tulee seurata tilannetta jatkuvasti. Opettaja joka ei näin toimi tulee välittömästi erottaa opettajan tehtävissä. Koska opiskelija olisi voinut kuolla.

3.3 Tulipalo

Töihin tullaan 30min vähintään ennen oppitunninalkua. Auto pysäköidään sille varatulle paikalle. Ei koskaan pelastustielle. Oppilaitoksessa tulee harjotella vuosittain toimintaa onnettomuustilanteessa. Opettajan tulee ohjata opiskelija sovittuun kokoontumispaikkaan.

3.4 Uhkatekijä

Opettajan tulee valvoa oppitunneilla että siellä ei tapahdu normaalista poikkeavaa. Hakaristien piirtäminen on merkki ääriajattelusta ja se on aina vaarallista. Opettajan tulee olla ajantasalla koulussa tapahtuvista asioista ja käyttää tiedustelua uhkien poistamiseen.

3.5 Tietoturva

Oppilaille ei saa koskaan luovuttaa opettajan avaimia tai päästää tiloihin ilman valvontaa. Kokeita ei tule jättää pöydille lojumaan. Lisäksi opettaa opiskelijoille että tietokoneelta kirjaudutaan aina ulos välitunnin ajaksi.

Turvallisuusosaaminen hankittu:Kehityssuunitema

Kehitys suunitelma on hyvin selkeä minun kohdallani tohtori tutkinnon joutuu suorittamaan koska nykypäivänä se on sellainen dilpomi joka pitää olla jos haluaa erottua Maistereiden ylisuuresta massasta jota tykitetään armottomasti.

Mitä muuhun kehittäytymiseen tulee vahvistaa osaamista päivitellä alati muuttuvia asioita pysyä kehityksessä mukana.

se mikä tänään on uutta huomenna se on jo historiaa. Hyvältä opettajalta vaaditaan itsensä jatkuvaa kehittäytymistä ja sen suunittelua. Miten voit itse olla uskottava opiskelijoille jos ole heille esimerkkinä. Hyvä opettaja lumoaa omalla karismamallaa opiskelijat ja saa ne tavottelemaan itsensä kehittämistä. 

Isojen poikien kerhossa käydään kisaa kuinka monta väitöskirjaa on tehnyt. Mutta yksi tärkeimmistä asioista tukimisen lisäksi on saada se opetettua muille.

Ystävämme Albert oli todella mahtava tutkija mutta pedagoginen puoli oli hieman heikko koska tänäkään päivänä ei olla saatu kaikkea vielä haltuun.

Tässä onkin sellainen tärkeä asia että pitää pystyä kouluttamaan itselleen seuraajia jotka jatkavat sitten työn loppuun. Tällä ajattelulla opettajan tulee asioita miettiä. Lisäksi jos opettajalla on positiivinen asenne uusista asioista se välittyy opiskelijoille.

Ohjaavaa professoriani sitaaroiden jokainen meistä on tutkija osa ei vaan vielä tiedä. Tämä on tdellakin totta ihminen tutkii miettii ja kehittää huomaamattaa erilaisia asioita. Siinä vaiheessa kun ihminen ymmärtää ymmärtämistään hän tekee läpimurron. 

heti kun itsekkin saan avattua itseltäni viimeisen lukon alkaa väitöskirjoja tippumaan kuin omenia puusta. Tärkeimpänä itselleni koen opettaa itse itseäni menestymään jotta voin sitten opettaa sen muillekkin.

Oma näkemykseni on loppujen lopuksi ihan sama mitä alaa opiskelee se mekanismi siinä on tärkeintä kun ymärtää jokun asian on helppo haalia lisää. Vaikeinta on saada yksi polku kuljettua. 

Kun mietitän koulua yleisesti perustutkinto valmentaa töihin ja jatko opiskeluun.
Välissä on erikoisammattitutkinto mikä vahvistaa osaamista ensisestään ja valmentaa kohti seuraavaa tutkintoa tasoa.

AMK valmnetaa maisteri ja siitä tohtoriin elikkä jokainen vaihe valmentaa sekä työhön että jatko opiskeluun.

Kun ymmärtää koko polun tarkoituksen ja unohtaa sen ympäriltä olevat höpötykset lopuksi ja keskittyy olennaiseen. Tällä saadaan aikaiseksi todella maailmaa mullistavia asioita.

Maailmassa on vain kourallinen ihmisiä jotka ovat oikeasti tehneet jotain merkittävää loput roikkuvat mukana.

kaikissa portaissa ihmiset ovat tarpeellisiä koska ilman tavallisia ihmisiä jotka puurtavat eivät tohtoritkaan olisi kehittäneet mitään.

Erilaisia tarpeita on ihmisille syntynyt selviämiseen. Joita sitten on kehitetty eteenpäin.


keskiviikko 14. syyskuuta 2016

Digipedagogiikka

– Hallitset tieto- ja viestintätekniikan perustaidot (Ope.fi I -taso)
– Opetat ja/tai ohjaat digitaalisia oppimisratkaisuja hyödyntäenOlen suorittanut  seuraavia osaamismerkkejä:

 Some-noviisi  (2op) Some-Expertti (3op) ja viimeistelyä vaille SOME-Kehittäjä (5op)

(0)   OPEN BADGE PASSPORT - JÄSEN
(1)   TIEDOSTOJEN JAKO VERKOSSA
(2)   BLOGGERKLINIKKA / BLOGGER
(3)   FACEBOOK-OHJAUS
(4)   GOOGLE DRIVE , GOOGLEN DOKUMENTIT
(5)   GOOGLE LOMAKKEET
(6)   VERKKOKOKOUSVÄLINEET
(7)   NETIKETTI JA TEKIJÄNOIKEUDET
(8)   KUVAPALVELUT
(9)   MOBIILIVIDEO
(10) PEDAGOGISET MALLIT

(10 merkkiä)  SOME-NOVIISI


(25 merkkiä) Some-Expertti

30. MOOCIT
31. EKIRJAT
32. PINTEREST
33. YOUTUBE
37. PREZI
42. 
43. 
44. 
45. Osaamiseni Merkkeihin on hankittu Tietojenkäsittely AMK ja Tietojärjestelmä YAMK koulutusten yhteydessä (300op). Merkeillä osoitan jo aikeisemmin hankitun osaamisen.Opetan opiskelijoille seuraavia kohtien 1,4,7,8,9 sisältöjä.
Lisäksi opetan Tieken A-korttia.
Kaikissa opetuksissani käytän todella monipuolisia digipedagogisia menetelmiä.

Oppilaille harjoitus tehtäviä onedriveen linkillä.
Facebook ryhmä jossa annetaan ohjausta ja tiedoitetaan.
Olen  suorittanut Tieken  Tietokonetekniikkatutkinnonlauantai 10. syyskuuta 2016

Yliopettajaksi
Ammattipätevyys+ 
Perustutkinto

 Työkokemus 

Erikoisammattitutkinto+
Kouluttaja pätevyys

 Työkokemus 

Alempi-korkeakoulututkinto

 Työkokemus 

Ylempi-korkeakoulututkinto+
 Opettaja pätevyys 

 Työkokemus 

Yliopettaja pätevyys 
Lisäksi opettajalla pitää olla tietotekniikka, liiketalous, lainsäädäntö ja turvallisuus asiat selviä siltä osin kun ne liittyvät laadukkaan koulutuksen järjestämiseen.


sunnuntai 28. elokuuta 2016

Itsearviointi ja henkilökohtainen suunnitelmani koskien opintojani


Matkalla Turvallisuusalan kouluttajasta opettajaksi nimike muuttuu mutta muuttuuko mikään muu sitä selvitellessä ? Ammatillinen Taustani


Työkokemus 2000-2016 (jatkuu)Kehityssuunitelma:Tämän tekstin alapuolelta löytyy oman osaamisen arviointini perusteella tekemäni henkilökohtainen opintosuunnitelmani. Se toteutuu ja valmistuin jo tänä vuonna. Perustelut osaamisen tunnustamisen haulle löytyvät blogiteksteistäni.


Henkilökohtainen opintosuunnitelmani

Ammattipedagogisen osaamisen itsearviointi, 5op

Tämän henkilökohtaisen opinpolkuni suunnittelun suoritan syyskuun lopppuun mennessä täydentämällä Blogiani.  Näin havainnoitsen itselleni osaamisen osoittaminen tavat.

Oman osaamisen arviointi on saatettu loppuun osoitan aikaisemalla osaamisella kaikki muut kohdat paitsi kasvatustieteelliset opinnot joissa tekemällä 3 tehtävää osoitan osaamiseni.

Arvioitu valmistuminen 2.12.2016


Opetus- ja ohjausosaaminen, 12 op

 Haen osaamisen tunnustamista.

Osoitetaan kirjoittamalla blogiin mistä ja miten osaaminen on tullut, lisäksi teen videoita tarvittaviin kohtiin

Pitkäaikainen työkokemus ja koulutus varmistavat osaamiset kaikilla osa-alueilla.


Aikaisemmin hankittu osaaminen itseopiskelulla,sekä työkokemuksen kautta.
esitetään  kirjallisesi / videolla

Opetusharjoittelu, 10 op

 Haen osaamisen tunnustamista.

Esitän koulutuksesta videon ja kirjallisesti kerron asiasta lisää


Digipedagokinenosaaminen, 4op

Tietotekniikka perustutkinto, tietojenkäsittely AMK ja tietojärjestelmä YAMK
Varmistavat että osaaminen on varmasti hallussa.

Lisäksi työkokemus kouluttajan ja opettajan tehtävistä varmistavat että kyseisiä taitoja on käytetty töissä.

Suorittamalla vaaditut osaamismerkit (10kpl)
Lisäksi suoritan ylimääräisiä merkkejä valinnaisiin opintoihin
Tarvittaessa osoitan kirjallisesti / videolla että minulla on vaadittava osaaminen
Muu ammattipedagokinen osaaminen, vapaavalintaiset opinnot, 6 op:

Suorittamalla Some-expertti ja Some-kehittäjä merkki

Osaamiseni osoitan suorittelemalla merkkejä itsenäisesti.

Didipedagogiikan hallitseminen nykypäivänä on välttämätöntä siksi suoritan kyseiset opinnot
Kasvatustieteen opinnot 10 op

Suoritan OAMKin tarjoaman kurssin syys-joulu 2016

Tekemällä kurssin vaaditut tehtävät joilla osoitetaan osaaminen


Turvallisuusosaaminen, 2 op

Haen osaamisen tunnustamista.

Turvallisuusalan perustutkinto ja Turvallisuusalan erikoisammattitutkinto.

Perustutkinto tason osaaminen täyttää kriteerit lisäksi erikoisammattitutkinto varmistaa että voin opettaa kyseisiä asioita.

Kerron osaamisestani kirjallisesti ja esitän dokumentteja joilla osoitan osaamiseni

Opettajan osaamisen kehittymissuunnitelma, 5 op

Olen ilmoittatunut AC seminaariin 7.11 jossa osoitan osaamiseni.

Jatkuvilla kertauskoulutuksillä varmistetaan jatkuva kehittyminen.


Historiaa  opetus- ja ohjaustyötäni:


Olen ollut työelämässä yli 16 vuotta ja kouluttajaksi pääsin ensimmäisen 6 kuukauden työkokemuksen jälkeen. Sen jälkeen olen kouluttanut muita ihmisiä, samalla se on ollut minun oppimistyylini jonka avulla olen kasvattanut tietotaitoani erittäin nopeasti.

vuosina 2000-2006 toimin ravintola-alalla jossa olin kouluttajana koulutun asiakaspalvelua, laitteiden käyttöä kuten kassajärjestelmiä yms, sekä ravintola turvallisuuteen liittyvät aiheet. Suoritin työn ohessa kouluttajakoulutuksen. Työn välissä suoritin varusmiespalveluksen josta sain lisää näkemystä ja osaamista kouluttamiseen.

Pidettyjä koulutuksia mm.

Asiakaspalvelun ABC
Kassajärjestelmien käyttö

Laitteiden huolto ja korjaus
kiinteistö turvallisuus
Työturvallisuus
Uhkatilanne toiminta
Turvallisuustoiminta ravintola-alalla

Sekä muita toimialaan liittyviä koulutuksiaVuonna 2006 siirryin turvallisuusalalle jossa olin 4 kuukautta ja ylenin ylivartijaksi jonka jälkeen toimin ryhmänjohtajana, sekä kouluttajana. Koulutusta hankin työn ohessa suorittamalla Turva EAT tutkinnon joka on esimies/kouluttaja tutkinto.Vuonna 2009 työnantajani lähetti minut POLAMKin tarjoamiin kouluttajakoulutuksiin että saan tiettyihin koulutuksiin viralliset kouluttajapätevyydet.Pitämiäni koulutuksia turvallisuusalalle mm.

Vartijan ja järjestyksenvalvojan pätevyyteen johtavaa koulutusta
Voimankäyttö- ja ampuma-asekoulutuksia.
Tietotekniikka ja tietoturvallisuus ja  tietojenkäsittely, tietojärjestelmäkoulutuksia
Lisäksi turvallisuusalan tutkintojen eri osia.
Osaamiseni oli todella hyvällä tasolla eteen tulikin että pitää suorittaa muodollinen pätevyys eli niin kutsuttu korkeakoulututkinto sehän meni nopeasti 4 vuoden opinnot alle 2 vuodessa työn ohessa oli osoitus siitä että osaamista on ja se on todella vahvaa. Näin sain hienon AMK diplomin.Yksityisen turvallisuusalan lisäksi olen ollut eri viranomaisorganisaatiossa.

Ammatillisen opettajan työt aloitin elokuussa 2016 enkä ole huomannun tähän asti mitään ihmeellistä eroa kouluttajan tehtäviin verrattuna samat jutut eri nimikkeellä. Uskon vahvasti että niitä ei myöskään tule. Opettamisen ja kouluttamisen taso riippuu koulutuksen pitäjästä onko laadukasta vai aivan täyttä kuraa.Koska nykyään pitää olla ylempi-korkeakoulututkinto (muodollinen pätevyys) pääsin suoraan 2015 aikaisemman opinto menestyksen avulla suoraan suorittamaan YAMK tutkintoa.

Koska suomen laissa vaaditaan 3 vuoden työkokemusta AMK tutkinnon jälkeen joudun odottamaan tutkintotodistusta.

Tässä jälleen hyvä esimerkki että koulutus järjestelmässä olisi kehitettävää. Sitten saan hienon YAMK pätevyys diplomin jotta voin hakea DBA tutkintoon.Välissä päätin suorittaa turvallisuusalan perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon osaamisen osoittamisen avulla muutama näyttö ja tentit.


Toimiessani pitkään kouluttajana minulle sanottiin että minun pitää suorittaa muodollinen pätevyys jotta voin toimia opettajan nimikkeellä sama työtä eri nimikkeellä tein työtä käskettyä ja hain opettaja koulutukseen jossa osoitan osaamisen jotta saan muodollisen pätevyys diplomin.Kaiken tämän jälkeen menen vielä suorittamaan toiminnallisen tohtori tutkinnon, jotta minulla korkeimman tutkinnon muodollisen pätevyys.sunnuntai 12. kesäkuuta 2016

VideoitaHOPS (Opettaja AMK)

http://lechtonen.blogspot.fi/2016/08/itsearviointi-ja-henkilokohtainen.html

 Ammattipedagogisen osaamisen itsearviointi                        oo


AMMATTIPEDAGOGINEN OSAAMINEN                 oo

Opetus- ja ohjausosaaminen                                      
Digipedagoginen osaaminen                                       
Turvallisuusosaaminen                                    
Verkosto-osaaminen                                        
Opetusharjoittelu                                                         


KASVATUSTIETEELLINEN OSAAMINEN               oo
Kasvatustieteelliset perusopinnot                                


MUU AMMATTIPEDAGOGINEN OSAAMINEN                    oo
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen                    
         


JATKUVA KEHITTYMINEN OPETTAJANA             oo
Opettajan osaamisen kehittymissuunnitelma                       

(hyväksi luku) = HL
(osaamisen osoittaminen) = oo              

Lait, asetukset ja ohjeet

18.                 Toimit ammatillisessa koulutuksessa/korkeakoulussa lakien, asetusten ja ohjeiden mukaan

Olen toiminut ammatillisessa koulutuksessa lakien, asetusten ja ohjeiden mukaan olen huomioinut voimassa olevaa lainsäädäntöä, sekä siihen liittyviä asetuksia.

Opettajan työ on monipuolinen pitää muistaa esimerkiksi netiketti omassa.

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta
Ammattikorkeakoululaki
Laki kunnallisesta viranhaltijasta

lisää löytyy FINLEX


Miten otan huomioon salassapitosäännökset ja tietosuojan opettajan työssä? Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoululaki, oppilas-ja opiskelijahuoltolaki, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, lastensuojelulaki, henkilötietolaki. Linkki lakeihin: www.finlex.fi

Asiakirjojen julkisuus ja salassapito
Salassapito ja vaitiolovelvollisuus
Henkilötietojen käsittely (tietosuoja)


18.1.              Ymmärrät lainsäädännön velvoittavuuden opettajan työssä

Opettajan työssä kuten voidaan ajatella rinnastettavan viranomaiseen ohjaa myös opettajaa lainsaadäntö keskeisimmät lait löytyvät finlexistä.

Miten hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen näkyy opettajan käytännön työssä? Perustuslaki, hallintolaki, erityisesti hallintolain 2 luku. Linkki lakeihin: www.finlex.fi

Hallinnon oikeusperiaatteet oikeusturvan takaajina

Yhdenvertaisuusperiaate
Puolueettomuusperiaate
Suhteellisuusperiaate
Tarkoitussidonnaisuuden periaate
Oikeutettujen odotusten suojaaminen
Asioiden vireille tulo ja käsittelyvelvollisuus
Viivytyksetön käsittely
Selvittämisvelvollisuus
Esteellisyyden arvioiminen
Opiskelijan kuuleminen

Päätökset ja niiden tiedoksianto .
18.2.              Tunnet opettajan toimintaa velvoittavan lainsäädännön ammatillisessa koulutuksessa/korkeakoulussa

Lainsäädäntö on ullut tutuksi toimiessani opettajan tehtävissä.

Mitkä ovat opiskelijan velvollisuudet ja miten huolehdin opettajana työrauhasta? Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoululaki. Linkki lakeihin: www.finlex.fi

Opiskelijana sinun velvollisuutesi on

- osallistua opetukseen
- käyttäytyä asiallisesti
- suorittaa opintoihin liittyvät tehtävät
- ilmoittaa sairaus- ja muista poissaoloista mahdollisimman nopeasti luokanvalvojalle

- pitää salassa työssäoppimispaikassa tietoon tulleet asiat
Miten opettajana varmistan, että opiskelijan oikeusturva toteutuu? Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoululaki, hallintolaki. Linkki lakeihin: www.finlex.fi

Oikeus terveelliseen opiskelu- ja elinympäristöön
Oikeus suorittaa opinnot joustavasti
Oikeus lepopäivään ja sairauslomaan
Oikeus opintojen ohjaukseen
Oikeus opiskella ilman häirintää ja syrjintää
Oikeus kohtuulliseen toimeentuloon eri elämäntilanteissa
Oikeus tietää ennalta kurssin tavoitteet ja suoritustavat
Oikeus opintosuorituksen perusteltuun arvosteluun
Oikeus saada opintosuorituksen arvostelu nopeasti
Oikeus uusia tentti
Oikeus myös kunnallisiin terveyspalveluihin

Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja yksilöllisiin erityisjärjestelyihin
Lähteet:

Kahri, K. (toim.) 2015. Opetustoimen lainsäädäntö. Helsinki: Talentum.

Kosonen, J., Miettinen, T., Sutela, M. & Turtiainen, M. 2015. Ammattikorkeakoululaki. Helsinki: Kauppakamari.

Lahtinen, M. & Lankinen, T. 2015. Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä. Helsinki: Tietosanoma.

Lainsäädäntö. FINLEX. http://www.finlex.fi/fi/laki/

Mahkonen, S. 2015. Uusi oppilashuoltolaki työvälineenä. Helsinki: Edita.Itsearviointi

Tiedän, ymmärrän ja pystyn kehittämään edellä olevia kohtia.

Toimin koulutuksissa lakien asetusten ja ohjeiden mukaisesti.

Tiedän opettajan toimintaa velvoittavat lainsäädännön yleisesti sekä oman alan tarkentavilta osiltaan.


Osaamisen kehittäminen


Pystyn kehittämään osaamistani tarvittaessa lisää, mikäli koen sen tuovan lisäarvoa itselleni.

Osallistumalla verkkoistuntoihin lukujärjestyksessä määräiltyinä päivinä, sekä osallistua tietoisku päiviin jotka on opinto tarjonnassa, sekä itseopiskelulla.Osaamisen osoittaminen


Pystyn osoittamaan osaamiseni esimerkiksi, verkkoistunnoissa ja videon avulla, sekä tarvittaessa sen lisäksi kirjallisesti.


Suoritetut tutkinnot, sekä työkokemus


Osaaminen voidaan osoittaa jo hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.

Arvo-osaaminen

17.                 Toimit ammatillisen koulutuksen/korkeakoulun arvojen sekä oman alasi että opettajan eettisten periaatteiden mukaisesti

Ammattietiikka ja eettiset periaatteet

Olen toiminut ammatillisen koulutuksen arvojen, sekä oman alani, että opettajan eettisten periaatteiden mukaisesti.

17.1.              Tunnet opettajan toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet

Olen perehtynyt eettisiin periaatteisiin ja minulla on niistä kokemusta.
'

17.2.              Ymmärrät kestävän kehityksen periaatteita ammatillisessa koulutuksessa/korkeakoulussa (sis. työhyvinvoinnin)

Kestävä kehitys

Ymmärrän työhyvinvoinnin ja työsuojelun merkituksen kestävän kehityksen yhtenä merkittävänä tekiänä.

Itsearviointi

Tiedän, ymmärrän ja pystyn kehittämään edellä olevia kohtia.

Osaan toimia yleisten arvojen ja oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Tunnen opettajan toimintaa ohjaavat periaatteet.

Ymmärrän kestävän kehityksen merkityksen koulutuksissa ja yhteiskunnallisesti.

Tiedän, ymmärrän ja pystyn kehittämään työturvallisuutta ja työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti.


Lähteet:

Enlund, E. 2013. Opettajien eettinen kuormittuneisuus ja eettisten dilemmojen sisällöt. Psykologia 48 (3), 176-195, 250.

Leino-Kilpi, H. 2016. Eettiset kysymykset opettajan työssä. Teoksessa T. Saaranen, M. Koivula, H. Ruotsalainen, C. Wärnå-Furu & L. Salminen (toim.). Terveysalan opettajan käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 73-87.

Mitä on kestävä kehitys? 2016. Ympäristöministeriö.  http://www.ym.fi/fi-fi/ymparisto/kestava_kehitys/mita_on_kestava_kehitys

Niemi, H. & Sarras, R. 2012. Tykkää tästä! Opettajan ammattietiikka sosiaalisen median ajassa. Jyväskylä: PS-kustannus.

YK ja maailman tila. Helsinki: Suomen YK-liitto.  http://www.ykliitto.fi/yk70v


Osaamisen kehittäminen


Pystyn kehittämään osaamistani tarvittaessa lisää, mikäli koen sen tuovan lisäarvoa itselleni.

Osallistumalla verkkoistuntoihin lukujärjestyksessä määräiltyinä päivinä, sekä osallistua tietoisku päiviin jotka on opinto tarjonnassa, sekä itseopiskelulla.Osaamisen osoittaminen


Pystyn osoittamaan osaamiseni esimerkiksi, verkkoistunnoissa ja videon avulla, sekä tarvittaessa sen lisäksi kirjallisesti

Osaaminen voidaan osoittaa jo hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.